Jesteś tutaj: dominikananawakacje.pl >Artykuły w kategorii ‘Kresy

Kamieniec Podolski

Kamieniec Podolski od razu kojarzy nam się z bohaterami trylogii Henryka Sienkiewicza. Wydarzenia z najazdu tureckiego w 1671 roku, gdy zginął tu Jerzy Wołodyjowski zostały spisane nie tylko na kartkach historii, ale mają też odzwierciedlenie w polskiej literaturze. Kamieniec ze względu na swoje umiejscowienie i fortyfikacje był w centrum uwagi zarówno Polaków jak i Rzymu, który przeznaczał znaczne kwoty na remont zniszczonych podczas walk części fortyfikacji. Mimo potężnych umocnień i waleczności żołnierzy miasto zostało zdobyte przez Turków. Kamieniec od początku swojego istnienia był miastem wielokulturowym. Ziemie te zamieszkiwali prawosławni Rusini, Ormianie, Ż

Dubno

Dubno jest ukraińskim miastem oddalonym od polskiej granicy o jakieś sto dwadzieścia kilometrów. Jak większość kresowych miast swoją przeszłość i lata świetności wiąże z panowaniem polskim. W XV wieku władający grodem Konstanty Ostrogski powziął plan wybudowania w Dubnie siedziby rodu jaką był zamek. W XVII wieku został on rozbudowany przez jego potomków. To na ten okres przypadają lata świetności. Była to wtedy reprezentatywna twierdza bastionowa typu włoskiego, wzniesiona na planie trapezu. Obwarowania i fosa stanowiły potężną przeszkodę w zdobyciu tego terenu. XVIII wiek to władanie rodziny Lubomirskich. Nowym właścicielom nie można zarzucić złego wł

Drohobycz

Drohobycz to miasto położone w granicach Ukrainy około pięćdziesięciu sześciu kilometrów od krańców Polski. Jak większość kresowych miast znalazł się we władaniu Rzeczpospolitej za sprawą Kazimierza Wielkiego. Przebiegał tędy szlak solny toteż miasto prężnie się rozwijało. Jednym z polskich śladów na tych terenach jest kościół świętego Piotra i Pawła. Jednym z najcenniejszych zabytków regionu jest gotycki kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nie jest to ostatni polski akcent. Drohobycz zamieszkiwali Żydzi, będący represjonowani w czasie drugiej wojny światowej. To tu mieszkał i tworzył i zginął znany Polski artysta żydow